Καλή χρονιά ! !

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-21

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

2016-02-11_213854

Ιστορικό

ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

2014-09-28_165006

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016-Οι εποχες ο τοπος μας η ζωη μας

Με μια καταπληκτική παράσταση έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους οι μαθητές μας στο 2ο  μαθητικο φεστιβάλ θάλασσας του Δήμου μας
υ

ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE

ENGLISH NEWS PAPER

2016-03-06_134202

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

2016-01-28_185915

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COMIC

Συμμετοχή των μαθητών της Στ΄ τάξης σε διαγωνισμό Comic του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρώπης. Δημιουργία Αφίσας με θέμα “Ανθρώπινα δικαιώματα και η Δημοκρατία σε δράση”

Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Δημοκρατία σε Δράση

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦ.

Το σχολείο μας συμμετέχει στο 6ο Συνέδριο Πληροφορικής ΚΜ, στα πλαίσια του προγράμματος ¨Συνάντηση των εθνών-Τα παιδιά όλου του κόσμου”

Βρειτε μας στο Facebook

Προγραμμα e-twinning !

Πιστοποιητικό συμμετοχής του σχολείου μας στο e-twinning

Παγκόσμια ημερα του παιδιου

ο καιρος στα Μουδανια

ΕΚΠ/ΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ .
Πατώντας πάνω στην εικόνα θα μεταφερθείς σ΄ενα περιβάλλον “σεισμικό”. Μπορείς να διαλέξεις τον ήρωά σου, και τον τρόπο που θ αντιδράσεις κατά την ώρα του σεισμού.
Θα μάθεις παίζοντας και θα παίξεις μαθαίνοντας !!

σεισμικη προστασια -λογισμικο

ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διερεύνηση της μετάβασης των μαθητών/τριών του Νομού Χαλκιδικής στο Γυμνάσιο.
images

ΕΥ ΖΗΝ

Το ΕΥΖΗΝ αποτελεί ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων & Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο υλοποιείται μέσω των εκπαιδευτικών στα σχολεία, έχοντας ως τελικό αποδέκτη το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της χώρας.
ευζην

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στο σχολείο μας λειτουργεί Τάξη Υποδοχής ΖΕΠ .images (3)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός της τάξης είναι η Ελένη Καλεντζή

Παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία σε Γλώσσα και Μαθηματικά ώστε οι μικροί μας μαθητές να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Στην  ΤΥ δέχονται βοήθεια μαθητές παλιννοστούντες και αλλοδαποί και ρομά που φοιτούν στο σχολείο μας.

ΘΕΜΑ:

Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) I και 11 Ζ . Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροvτιστηριακών Τμημάτων (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π. για σχολικό έτος 2013-14

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην εκπαιδευτική ισότητα στην άρση των ανισοτήτων που βιώνουν οι αλλόγλωσσοι μαθητές και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές στην κατεύθυνση προώθησης των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό σας γνωρίζουμε ότι ο Νόμος 3879/2010, ( ΦΕΚ 163/21.09. 10, τ.Α’), άρθρο 26 §1α και §1β του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., εισάγει το θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.

« … Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη Βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής, τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, θερινών [ … ] Επιπρόσθετα, ρυθμίζοvται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ζ.Ε.Π., τη στελέχωσή τους με προσωπικό, την απασχόληση εκπαιδευτικών κατ’ αναλογία του αριθμού των μαθητών που χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης και κάθε σχετικό θέμα. »

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι Τάξεις Υποδοχής (Υ.Υ.) και τα Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ .Τ.) εντάσσονται στο πλαίσιο του Θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και ονομάζονται στο εξής :
? Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) I Ζ.Ε.Π.
? Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) 11 Ζ.Ε.Π.
? Ενισχυτικά Φροvτιστηριακά Τμήματα (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π.

Το σχήμα αυτό επιτρέπει σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας να παρέχει πρόσθετη διδακτική υποστήριξη σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον προηγουμένως η σχολική μονάδα σταθμίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αριθ. Φ.ΠΥ/809/101455/Γ1/07-09-2011 (ΦΕΚ 2197/30-09-2011, τ.Β’) Υπουργικής Απόφασης ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) ορίζονται όλες οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π . Ε. & Δ.Ε., στις οποίες εντάσσονται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής(τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά  Φροντιστηριακά Τμήματα (Ε.ΦΤ.) Ζ.Ε.Π.

Θέματα που αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τα μαθήματα που διδάσκονται και τον τρόπο Φοίτησης των μαθητών στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και τα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. ρυθμίζονται στη με αριθ.Φ.10/20/Γ1/708/07-09-1999 (ΦΕΚ 1789/28-09-1999, τ.Β’) Υπουργική Απόφαση (πλην των εδαφίων Β,Γ,Δ, της παραγράφου 7 αυτής).

Οι τίτλοι των διδακτικών βιβλίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές, οι οποίοι Φοιτούν στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ . Ζ.Ε.Π. και έχουν την έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. είναι οι ακόλουθοι:

α/α ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
1 Προσχολική εκπαίδευση Ο ακανθούλης Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές προσχολικής εκπαίδευσης
2 Η μπουμπού και η μπαμπαλού
3 Η παρολυμπιάδα της χαράς
4 Δημοτική Εκπαίδευση Το μικρό μου λεξικό 1 Αρχάριοι
5 Το μικρό μου λεξικό 2 Αρχάριοι
6 Το μικρό μου λεξικό 3 Ημιπροχωρημένοι
7 Το μικρό μου λεξικό 4 Προχωρημένοι
8 Βιβλίο Γεια σας 1 Μαθητή Αρχάριοι
9 Βιβλίο Γεια σας 2 Μαθητή Αρχάριοι
10 Βιβλίο Γεια σας 3 Μαθητή Ημιπροχωρημένοι
11 Βιβλίο Γεια σας 4 Μαθητή Προχωρημένοι
12 Βιβλίο Γεια σας 1 Δασκάλου
13 Βιβλίο Γεια σας 2 Δασκάλου
14 Βιβλίο Γεια σας 3 Δασκάλου
15 Βιβλίο Γεια σας 4 Δασκάλου

1. Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ) Ι Z.E.Π. και Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής Ζ. Ε . Π. ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου :
? Στις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) I Ζ.Ε.Π.
? Στις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Α. Οι μαθητές που φοιτούν στις Τ . Υ. I και ΙΙ Ζ.Ε.Π. εγγράφονται στις κανονικές τάξεις του σχολείου, ενώ τους παρέχεται παράλληλα διδακτική υποστήριξη στις Τ.Υ . I και 11 Ζ.Ε.Π., οι οποίες σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές να προσαρμοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, σε χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, στις Τ.Υ. I Ζ.Ε.Π. φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής, με σκοπό την πλήρη ένταξη των μαθητών στην κανονική τάξη στην οποία είναι εγγεγραμμένοι.

Οι μαθητές που Φοιτούν σε Τ.Υ. I Ζ.Ε.Π . παρακολουθούν στην κανονική τους τάξη τα παρακάτω μαθήματα :
? Φυσική Αγωγή
? Εικαστικά
? Μουσική Αγωγή
? Ξένη Γλώσσα
? ή και άλλο μάθημα σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο

Η Φοίτηση στην Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π. διαρκεί ένα διδακτικό έτος. Ωστόσο, είναι δυνατή ταχύτερη επανένταξη μαθητή στην κανονική τάξη, έπειτα από απόφαση των εκπαιδευτικών της Τ.Υ. I Ζ.Ε.Π. και της κανονικής τάξης, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, αν στο τέλος τριμήνου έχει δειχθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα.

Στις Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. φοιτούν μαθητές με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο δύναται να δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη . Για τους μαθητές που φοιτούν στις Τ.Υ. 11 Ζ.Ε.Π. η γλωσσική τους στήριξη πραγματοποιείται μέσα στις κανονικές τάξεις με παράλληλη υποστηρικτική διδασκαλία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή, στο πλαίσιο λειτουργίας της Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. η εκτός τάξης γλωσσική στήριξη των μαθητών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο καθορίζουν τις διδακτικές ώρες κατά τις οποίες οι μαθητές θα υποστηρίζονται γλωσσικά εκτός των κανονικών τάξεων, στις Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. , σύμφωνα πάντα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα της Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. διέπεται από τη λογική του να παρακολουθεί ο μαθητής τις περισσότερες διδακτικές ώρες στην κανονική του τάξη, ώστε να ενταχθεί πλήρως σε αυτήν το ταχύτερο δυνατόν.

Οι μαθητές των Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις δράσεις που αφορούν στη Σχολική Ζωή του συνόλου τnc μαθητικής κοινότητας της σχολικής μονάδας.

Β. Για τη φοίτηση των μαθητών στις Τ.Υ. I και ΙΙ Ζ.Ε.Π . απαιτούνται από την πλευρά της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, τα ακόλουθα:

α. Διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ}, με τα οποία ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του μαθητή, ώστε να φοιτήσει είτε στην Τ.Υ. I Ζ.Ε.Π. είτε στην Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π(συvημμέvο 1 ).

β. Ενυπόγραφη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί του στην Τ.Υ. I ή ΙΙ Ζ.Ε.Π.

γ. Απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων για φοίτηση μαθητών σε Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.

δ. Κατάρτιση Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος για τις Τ.Υ. I Ζ.Ε.Π. και Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. , το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση και θεώρηση στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Τα διαπιστωτικά τεστ, εκτός από αυτό της αρχικής κατάταξης των μαθητών για φοίτηση σε Τ.Υ. Ι
Ζ.Ε.Π. ή Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π., προτείνεται να γίνονται και στο τέλος κάθε τριμήνου, ώστε να διαπιστώνεται η γλωσσική πρόοδος των μαθητών και σταδιακά να εντάσσονται στις κανονικές τους τάξεις.

Η ολοκλήρωση της φοίτησης του μαθητή στις Τ. Υ. I και ΙΙ Ζ.Ε.Π. και η πλήρης ενσωμάτωσή του στην κανονική του τάξη δύναται να γίνει και με κατατακτήριες εξετάσεις, εκτός του διαπιστωτικού τεστ.

Γ. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών με τον οποίο δημιουργούνται Τ.Υ. I και ΙΙ Ζ.Ε.Π. είναι 9 και ο μεγαλύτερος 17.

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, υπό την καθοδήγηση του οικείου Σχολικού Συμβούλου, καταρτίζουν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π. και Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π., λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις τάξεις αυτές.

Σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των μαθητών είναι κάτω από 9, η γλωσσική τους στήριξη μπορεί να γίνει με τη δημιουργία Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.

Σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των μαθητών είναι πάνω από 17, μπορεί να δημιουργηθεί επιπλέον Τ.Υ. I ή ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει σχετικά με τη δημιουργία των Τ.Υ. I ή ΙΙ Ζ.Ε.Π. και τη φοίτnσn των μαθητών ενημερώνονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που σε όμορες σχολικές μονάδες υπάρχουν μαθητές που έχουν την ανάγκη να φοιτήσουν σε Τ.Υ. Ζ.Ε.Π., μπορούν να μεταγραφούν με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους, των Διευθυντών των Σχολείων και των οικείων Σχολικών Συμβούλων και με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε μια σχολική μονάδα στην οποία λειτουργεί Τ.Υ. ΖΕΠ.

Δ. Το μέγιστο χρονικό όριο Φοίτησης μαθητή στην Τ.Υ. I Ζ.Ε.Π. είναι ένα έτος. Το μέγιστο χρονικό όριο Φοίτησης μαθητή στην Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. είναι δύο έτη (ΜΟΝΟΝ σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Φοίτηση επεκτείνεται στα τρία έτη). Μαθητές που έχουν ενταχθεί από τις Τ .Υ. I Ζ.Ε.Π . στην κανονική τάξη ή έχουν ολοκληρώσει τη διετή (ή τριετή) φοίτηση στις Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π., δεν μπορούν να επιστρέψουν σε Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. Η περαιτέρω στήριξή τους γλωσσικά και μαθησιακά μπορεί να γίνει σε Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π .

Ε. Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας Τάξης Υποδοχής Ζ.Ε.Π. λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού ή ανεπάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής της σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας υποβάλλει έκθεση στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, στην οποία επεξηγεί τους λόγους που δεν επιτρέπουν την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για δημιουργία Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. τόσο από τους Διευθυντές των σχολείων όσο και από τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, εφόσον τους γνωστοποιηθεί το πρόβλημα μέσω των εκθέσεων.

? Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η στέγαση της Τάξης Υποδοχής Ζ.Ε.Π. σε χώρο εκτός της σχολικής μονάδας.

2. Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π.

Α. Το πρόγραμμα των Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων (Ε.Φ.Τ.} Ζ.Ε.Π. παρακολουθείται από μαθητές, οι οποίοι είτε δε φοίτησαν σε Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες, είτε Φοίτησαν σε Τ. Υ . Ζ.Ε.Π., αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά στην κανονική τάξη.

Στα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. παρέχεται πρόσθετη διδακτική στήριξη μετά το πέρας του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος για όλες τις τάξεις της σχολικής μονάδας.

Β. Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. δημιουργείται με ελάχιστο αριθμό τρεις (3) μαθητές και μέγιστο αριθμό τους οκτώ (8).

Μαθητές όμορων σχολικών μονάδων μπορούν να εγγράφονται στη σχολική μονάδα όπου λειτουργεί Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους, των Διευθυντών των δύο σχολικών μονάδων και των Σχολικών Συμβούλων και με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται ικανός αριθμός μαθητών για την ίδρυση του Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

Γ. Τα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. λειτουργούν έως 10 ώρες/εβδομάδα. Στα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. διδάσκεται το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας, καθώς και όποια άλλα μαθήματα κρίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων ότι οι μαθητές χρειάζονται πρόσθετη διδακτική στήριξη, σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο. Επίσης, γίνεται μελέτη και προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.

Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα, οι ώρες λειτουργίας του Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. και η χρήση διδακτικού υλικού καθορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων και τον εκπαιδευτικό του Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος εγκρίνει τόσο το ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και το διδακτικό υλικό.

Για τη φοίτηση των μαθητών στα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. ακολουθούνται από την πλευρά της σχολικής μονάδας οι διαδικασίες που περιγράφονται για τις Τ.Υ. I & ΙΙ ΖΕΠ.

3. Εποπτεία- παιδαγωγική καθοδήγηση

Α. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις Τάξεις Υποδοχής I και ΙΙ Ζ.Ε.Π. και στα Ενισχυτικά  Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π., καθώς και της σύνταξης και της εφαρμογής των προγραμμάτων διδασκαλίας, σε συνεργασία πάντοτε με το διδακτικό προσωπικό.

Κατόπιν της ίδρυσης και στελέχωσης των Τ.Υ. Ζ.Ε.Π./ Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π., οι οικείοι Σχολικοί Σύμβουλοι πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να εφαρμόσουν προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και την παρουσίαση του διδακτικού υλικού στήριξης.

Οι παιδαγωγικές/επιμορφωτικές συναντήσεις με την αντίστοιχη θεματολογία κοινοποιούνται στον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Την ευθύνη για την τήρηση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και των Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. έχει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος και ενημερώνει σε κάθε περίπτωση τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Στο τέλος του διδακτικού έτους, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων υποβάλλουν εκθέσεις στους οικείους Σχολικούς Συμβούλους, τις οποίες συντάσσουν οι εκπαιδευτικοί που εφάρμοσαν τα προγράμματα των Τ.Υ. Ι & ΙΙ Ζ.Ε.Π και των Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι aποδελτιώνουν, κωδικοποιούν τα προβλήματα και τις προτάσεις και υποβάλλουν συνοπτική έκθεση προς τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την οποία κοινοποιούν στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

4. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των Τ.Υ. Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

 

Δ. Ενέργειες για την ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ. Ι, 11 Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

Οι Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και τα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. ιδρύονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. κατόπιν αιτήματος τnc κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και λειτουργούν κατ’ εφαρμογήν τnc υπ. αριθμ.
Φ.10/20/Γ1/708/07-09-1999. (ΦΕΚ 1789, τ. Β’) Υ.Α. (πλην των εδαφίων Β,Γ,Δ, της παραγράφου 7 αυτής).

Οι σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, για την ίδρυση Τ.Υ. Ι και ΙΙΖ.Ε.Π. και Ε . Φ.Τ. Ζ.Ε.Π . , θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω ενέργειες:

α. Διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ με τα οποία ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του μαθητή, ώστε να φοιτήσει σε Τ.Υ. Ι, ΙΙ Ζ.Ε.Π. και σε Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

β. Ενυπόγραφη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να φοιτήσει το παιδί του σε Τ.Υ. Ι, ΙΙ Ζ.Ε.Π . και σε Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

γ. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για φοίτηση μαθητών σε Τ.Υ. Ι, ΙΙ Ζ.Ε.Π . και σε Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

δ. Κατάρτιση Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος για τις Τ.Υ. Ι, ΙΙ Ζ.Ε.Π. και τα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π., τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση και θεώρηση στους Σχολικούς Συμβούλους.

 

 

η τάξη -eclass.Πάτησε πάνω στην εικόνα για τα μαθήματά σου στο Παν Σχολ Δίκτυο

Προσέχουμε πολύ !!

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

DSC04575

ΣΤΟΙΧ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2014-09-28_171745

Ημερολόγιο

Σεπτέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

ΚΕΣΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 2371021915

Το κουδούνι μας χτυπά κι αναμνήσεις μας ξυπνά!!

Δ/νση ΠΕ Ν Χαλκιδικής

 
Δνση ΠΕ Ν Χαλκ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
ΠΑΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ! !

2015-01-12_155041

ΦΤΙΑΞΕ COMICS

Πάτησε στην εικόνα και ακολούθησε τις οδηγίες για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία comic
2015-01-25_104533

ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το δίκτυο τοπικής ιστορίας του Νομού μας,στο οποίο συμμετέχει και το σχολείο μας.Πάτησε στην εικόνα για να μεταφερθείς στο  site  του.

2015-02-03_220847

ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE

Σπηλαιο Πετραλωνων

2014-09-29_214250

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

Πάτησε πάνω στην εικόνα για να διαβάσεις ή ν ΄ακούσεις παραμύθια!

BKS.0242584

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΟ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

2016-09-25_152148

ΑΓΓΛΙΚΑ Α + Β ΤΑΞΗΣ

2016-09-25_152856

WP Facebook Like Send & Open Graph Meta powered by TutsKid.com.